Dziękujemy za okazane w ubiegłym roku wsparcie i prosimy o dalszą pomoc